Jiahao Guo | Blue Bloods | What We Become
Băng Sơn Tổng Tài Cường Sủng Thê

Băng Sơn Tổng Tài Cường Sủng Thê

Tên khác: Không có
Tác giả: Khai Nguyên Động Man
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Ngôn Phong
Ngày thêm: 22/07/2017

 

Kí vào khế ước bán thân còn chưa đủ? Còn muốn lần lượt làm nhục cô?! Bình tĩnh! Bình tĩnh! Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của cô ta xem! Anh giận rồi! Cô gái chết tiệt này không để ý gì sao? Cô bị anh trực tiếp ném lên giường không một chút thương hoa tiếc ngọc…

Ghé thăm Ngôn Phong Comics để xem nhiều hơn.

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Băng Sơn Tổng Tài Cường Sủng Thê – Chap 3510/06/2018
Băng Sơn Tổng Tài Cường Sủng Thê – Chap 3406/06/2018
Băng Sơn Tổng Tài Cường Sủng Thê – Chap 3301/06/2018
Băng Sơn Tổng Tài Cường Sủng Thê – Chap 3231/05/2018
Băng Sơn Tổng Tài Cường Sủng Thê – Chap 3129/05/2018
Băng Sơn Tổng Tài Cường Sủng Thê – Chap 3024/05/2018
Băng Sơn Tổng Tài Cường Sủng Thê – Chap 2922/05/2018
Băng Sơn Tổng Tài Cường Sủng Thê – Chap 2821/05/2018
Băng Sơn Tổng Tài Cường Sủng Thê – Chap 2718/05/2018
Băng Sơn Tổng Tài Cường Sủng Thê – Chap 2617/05/2018
Băng Sơn Tổng Tài Cường Sủng Thê – Chap 2515/05/2018
Băng Sơn Tổng Tài Cường Sủng Thê – Chap 2412/05/2018
Băng Sơn Tổng Tài Cường Sủng Thê – Chap 2310/04/2018
Băng Sơn Tổng Tài Cường Sủng Thê – Chap 2209/04/2018
Băng Sơn Tổng Tài Cường Sủng Thê – Chap 2107/04/2018
Băng Sơn Tổng Tài Cường Sủng Thê – Chap 2030/12/2017
Băng Sơn Tổng Tài Cường Sủng Thê – Chap 1925/11/2017
Băng Sơn Tổng Tài Cường Sủng Thê – Chap 1823/11/2017
Băng Sơn Tổng Tài Cường Sủng Thê – Chap 1709/11/2017
Băng Sơn Tổng Tài Cường Sủng Thê – Chap 1607/11/2017
Băng Sơn Tổng Tài Cường Sủng Thê – Chap 1503/11/2017
Băng Sơn Tổng Tài Cường Sủng Thê – Chap 1431/10/2017
Băng Sơn Tổng Tài Cường Sủng Thê – Chap 1329/10/2017
Băng Sơn Tổng Tài Cường Sủng Thê – Chap 1228/10/2017
Băng Sơn Tổng Tài Cường Sủng Thê – Chap 1126/10/2017
Băng Sơn Tổng Tài Cường Sủng Thê – Chap 1025/10/2017
Băng Sơn Tổng Tài Cường Sủng Thê – Chap 922/10/2017
Băng Sơn Tổng Tài Cường Sủng Thê – Chap 820/10/2017
Băng Sơn Tổng Tài Cường Sủng Thê – Chap 721/08/2017
Băng Sơn Tổng Tài Cường Sủng Thê – Chap 620/08/2017
Băng Sơn Tổng Tài Cường Sủng Thê – Chap 515/08/2017
Băng Sơn Tổng Tài Cường Sủng Thê – Chap 414/08/2017
Băng Sơn Tổng Tài Cường Sủng Thê – Chap 325/07/2017
Băng Sơn Tổng Tài Cường Sủng Thê – Chap 225/07/2017
Băng Sơn Tổng Tài Cường Sủng Thê – Chap 122/07/2017

Bình luận