@midnight | Ghosts and UFO's (by SedonaLeigh) | Mudança de Hábito 2 - Mais Loucuras no Convento Clássico / Comédia / Musical / Policial Idioma: Inglês / Português 1993 MKV Torrent DownloadVídeo 10 / Áudio 10CompletoSinopse: Deloris Van Cartier (Whoopi Goldberg) agora é uma cantora famosa e retorna a São Francisco para ajudar suas amigas freiras. Sua missão é dar...

Học Viện Tiên Gia

Học Viện Tiên Gia

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Ngôn Phong
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: ngonphongcomics.com
Ngày thêm: 03/02/2018

 

Tiểu Ngọc đã sống 15 năm cuộc đời, ngày đầu tiên của kỳ thi cao trung, cô xém chút đã đến muộn, nguyên nhân vì trên đường cô bỗng nhiên gặp phải một “sinh vật không rõ lai lịch”, chuyện gì xảy ra vậy?

Ghé thăm Ngôn Phong Comics để xem nhiều hơn.

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận